Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Investeren | 2 februari 2023

4 beleggingsfouten die u beter vermijdt

 

Over de oorzaken van het uitdagende beleggingsjaar in 2022 is veel gezegd en geschreven (hoge inflatie, stijgende rente, oorlog in Oekraïne, afnemende economische groei). Nu is het tijd om er lessen uit te trekken. Beoordelaar van beleggingsfondsen en aandelen Morningstar schreef er een interessant artikel over.

 

Door de decennia heen zijn er waardevolle beleggingslessen uit het gedrag van financiële markten getrokken. Vorig jaar bleek dat die lessen niet altijd werken en dat beleggers er voor moeten oppassen niet te veel op 'gemiddelden' te vertrouwen. Beleggers kunnen de uitzonderingen in 2022 gebruiken om sterkere portefeuilles voor de toekomst te bouwen.

 

4 beleggingsfouten

 1. Alleen vertrouwen op historische correlaties 
  Spreiding van beleggingen gaat niet alleen over hoeveel twee beleggingscategorieën in verschillende richtingen bewegen. Kijk niet alleen naar negatieve correlaties, maar ook naar factoren die zorgen voor diversificatie. Zo waren de correlaties tussen sectoren in 2022 positief in die zin dat ze allemaal een koersverlies noteerden, op één na. De energiesector had positieve rendementen in tegenstelling tot andere sectoren. Belegd zijn in de energiesector was in 2022 één van de beste diversificaties. 

  Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse dollar. Treasuries of Amerikaanse staatsobligaties zijn afgelopen jaar in koers gedaald. Maar de Amerikaanse dollar is sterk in waarde gestegen doordat de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve de rente heeft verhoogd voordat andere grote centrale banken zoals de Europese Centrale Bank dat deden.

 2. Denken dat meer beleggen gelijk staat aan meer spreiding 
  De tweede fout die beleggers in 2023 moeten vermijden is denken dat het toevoegen van meer beleggingscategorieën de diversificatie van een portefeuille sowieso vergroot. In 2022 boden obligaties geen ‘schuilplaats’ voor de dalende aandelen. De aandelenmarkten hadden één van hun slechtste jaren, en het hebben van kwaliteitsbedrijven in de portefeuille bood ook geen bescherming. Beursgenoteerd onroerend goed dan maar? Ook deze categorie bood geen diversificatie.

 3. De geschiedenis van financiële markten gebruiken als enige leidraad 
  De geschiedenis herhaalt zich immers niets altijd. Neem nu de Japanse munt als voorbeeld. Die heeft over het algemeen bescherming geboden in tijden van marktstress. In 2022 was dat echter niet het geval omdat de inflatiegolf grote verschillen in het monetaire beleid van centrale banken veroorzaakte. 

 4. De toekomst proberen te voorspellen 
  Centrale banken beschikken over krachtige systemen om economische voorspellingen te doen, en die hebben het vaak mis. Kunnen particuliere beleggers het dan beter? Onthoud u in dit verband de quote van legendarische investeerder Warren Buffett: 'De enige toegevoegde waarde van beursvoorspellers is dat ze waarzeggers in een goed daglicht stellen.' 

Tips om beleggingsfouten te voorkomen

 • Denk na over uw beleggingen op een manier die in overeenstemming is met uw beleggingsdoelstellingen.
 • Houd rekening met bèta, de indicator voor de gevoeligheid van beleggingen voor schommelingen van de markt. Een hoge bèta betekent een grotere volatiliteit en dus een groter risico.
 • Kijk naar de factoren of karakteristieken die de stabiliteit en gezondheid van een belegging bepalen (de fundamentals). Dit zijn de fundamentele kwantitatieve en kwalitatieve factoren die bijdragen aan de economische en financiële gezondheid van een onderneming, aandeel of obligatie, munt en hun financiële waardering. In het begin van de 20ste eeuw bestonden wereldwijde aandelenindices voornamelijk uit aandelen van financiële dienstverleners en aandelen van spoorwegvervoerders. Tegenwoordig domineren technologie en telecommunicatie. De fundamenten zijn dus totaal anders.
 • Wees voorbereid op verschillende marktscenario's en accepteer onzekerheid. Een robuuste beleggingsportefeuille kan verschillende economische stadia doorstaan zonder het rendement op lange termijn in gevaar te brengen.

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer