Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
ESG

Investeer mee in de toekomst

Wat betekent ESG-beleggen bij Mercier Van Lanschot?

Mercier Van Lanschot kiest voor investeren in de toekomst. Ons core beleggingsconcept in vermogensbeheer promoot ESG-kenmerken. In het beleggingsproces houden we dus consistent rekening met milieu (E), mens en maatschappij (S) en verantwoord bestuur (G). Een deel daarvan (momenteel minimaal 10%) zijn tevens duurzame beleggingen conform de SFDR-definitie. Met dit type beleggingen wordt gewerkt aan de versnelling naar een duurzame, leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties.

Waarom houden we rekening met ESG?

Binnenkort vieren we ons driehonderdjarig bestaan. Dergelijke eeuwenlange geschiedenis voorleggen, is slechts mogelijk doordat we al die tijd rekening hebben gehouden met mens, milieu en maatschappij in onze bedrijfsvoering. Ook in het beleggingsproces van ons core beleggingsconcept in vermogensbeheer hebben we bijzondere aandacht voor ecologische en sociale kenmerken. Dat stelt ons in staat om duurzaamheidsrisico’s- en opportuniteiten correct in te schatten.

Ontdek ons ESG-beleid

ESG is een centraal thema binnen Mercier Van Lanschot, wat echter verder gaat dan puur ecologische factoren. Ons ESG-beleid is gericht op het integreren van principes op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur in onze investeringsstrategie.

 • 1.

  Uitsluitingen

  We beleggen niet in bedrijven die zich niet voldoende conformeren naar belangrijke internationale richtlijnen. Daarnaast mijden we tevens bedrijfsactiviteiten die wij als te schadelijk beoordelen voor mens, milieu en maatschappij.
 • 2.

  ESG-integratie en best-in-class

  Wij houden doorheen heel het beleggingsproces rekening met ESG-factoren en overwegen de 50% best scorende bedrijven binnen hun sector.
 • 3.

  Actief aandeelhouderschap

  We gaan in gesprek met het management van de bedrijven waarin we beleggen (engagement) om ESG-verbetertrajecten op te starten. Bovendien maken we gebruik van ons stemrecht. We rapporteren daar ook transparant over.
 • 4.

  Pad richting netto-nuluitstoot in 2050

  We beheren onze portefeuilles op een dusdanige manier dat zij op een pad richting netto-nuluitstoot van broeikasgassen (o.b.v. koolstofintensiteit) in 2050 zitten.

Externe rankings en benchmarks

We worden internationaal al lang erkend voor onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering. Ook recent nog, in het eerste kwartaal van 2023, werden we opgenomen in de AEX ESG-index. Onze bank behoort hiermee tot de 25 bedrijven die het hoogste scoren op milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG) van de 50 ondernemingen van de AEX®- en AMX®-indices. De ESG-beoordeling van bedrijven wordt verzorgd door Morningstar Sustainalytics, een wereldwijde leverancier van ESG-onderzoek, ratings en data.

De Europese duurzaamheidsregelgeving

Aandacht voor klimaatverandering, de daaraan gekoppelde bredere gevolgen voor het milieu alsook het streven naar een solide sociale basis voor iedereen, treedt steeds meer naar de voorgrond. Om verdere voortgang te bespoedigen, heeft de EU een pakket aan wettelijke maatregelen ontplooit, waaronder de EU Taxonomie Verordening en de ‘Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector’ (de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

 

Onze SFDR-entiteitsverklaring vindt u hier.

Investing together

Uw succes en dat van ons zijn met elkaar verbonden, want wij investeren uw vermogen en dat van onze families in dezelfde fondsen. Een persoonlijk engagement dat vertrouwen geeft.

Wat wij voor u kunnen doen

Wij leren u graag kennen

Samenwerken begint bij elkaar kennen. Maak vandaag nog een afspraak.
Maak een afspraak

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer