Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Wealth Planning & Family Services | 29 september 2022

Meer vrijheid in uw huwelijkscontract

Met een goed opgesteld keuzebeding in uw huwelijkscontract creëert u meer vrijheid bij het vererven van gemeenschappelijke goederen.

Wat gebeurt er met uw gemeenschappelijke bezittingen als één van u beiden overlijdt? Dat hangt af van uw huwelijkscontract. 

De langst leeft, al heeft-clausule

Vroeger was de 'langst leeft, al heeft-clausule' populair in huwelijkscontracten. Die zorgde voor zekerheid toen echtgenoten nog niet automatisch elkaars erfgenaam waren. Met de invoering van het wettelijk erfrecht voor de langstlevende partner in ‘81 werd de clausule overbodig. Meer nog, dit kan duur uitvallen. De fiscus belast de helft van het gemeenschappelijk vermogen dubbel. Eerst bij de overgang naar de langstlevende partner, vervolgens als de kinderen erven.

Voordelen van het keuzebeding

U kan een fiscaal vriendelijke keuze maken

Als u de ‘langst leeft, al heeft-clausule’ vervangt door het ‘keuzebeding’ kan u die dubbele belasting voorkomen. Zo kan de langstlevende partner dan zelf kiezen wat hij/zij erft, rekening houdend met de fiscale gevolgen. Kiest u voor de wettelijke erfopvolging? Dan is dat fiscaal het goedkoopst. Als langstlevende partner erft u het vruchtgebruik, terwijl de kinderen de blote eigendom krijgen.

 

Elke partij betaalt zo erfbelasting op zijn of haar eigen deel. Bij het overlijden van de tweede ouder, dooft het vruchtgebruik uit en worden de kinderen automatisch volle eigenaar. Op het stuk waarop de langstlevende partner al belasting betaalde, moeten de kinderen geen bijkomende erfbelasting meer betalen.

 

U kan er nog alle kanten mee uit

In harmonieuze families werkt de wettelijke erfopvolging prima. Al is dit voor de langstlevende partner niet altijd de meest ideale situatie. Voor belangrijke beslissingen over de gezinswoning moet u als langstlevende ouder toestemming vragen aan uw kinderen. Ook over de helft van de gezinsspaarpot bent u wettelijk gezien niet meer volledig heer en meester. Voelt u zich daar nog te jong voor? Of vreest u voor een slechte invloed van de schoonkinderen?

 

Met een keuzebeding heeft u de mogelijkheid om de gemeenschappelijke gezinswoning in volle eigendom naar u toe te trekken bij het overlijden van uw partner. Idem voor uw gemeenschappelijke tegoeden, beleggingen en eigendommen. Keerzijde van de medaille? De dubbele belasting is van toepassing voor de tegoeden, beleggingen, eigendommen. Tussen echtgenoten blijft de gezinswoning vrijgesteld van erfbelasting.

 

Alle opties open

Met het keuzebeding houdt u alle opties open. Zo kunt u als langstlevende partner de beslissing nemen die het best past op dat moment. Wat past bij uw leeftijd, uw toekomstplannen en de relatie met uw kinderen bijvoorbeeld. Omdat niemand de toekomst kan voorspellen, is dat een belangrijk voordeel.

 

Praat u graag over de opties van uw huwelijkscontract? Wij helpen u graag verder.

Neem contact

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer