Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Wealth Planning en Family Services

Wordt een envelopje met Nieuwjaar beschouwd als een schenking?

Geschenken en cadeaus zijn belastingvrij. Met schenkingen moet u een stuk voorzichtiger zijn. Fiscaal is er een groot verschil.

Waar ligt de grens? Hoeveel geld mag u in een nieuwjaarsenvelop steken vooraleer de fiscus oordeelt dat het om een schenking gaat? 

 

Een envelop met geld voor Nieuwjaar beschouwt men als een ‘gelegenheidsgeschenk’. Dat zijn de cadeaus die u geeft bij speciale gelegenheden, zoals feestdagen, geboortes, verjaardagen, huwelijken of een goed rapport. Juridisch gezien is er weliswaar nog een tweede vereiste: de waarde van een cadeau moet altijd in verhouding staan tot uw vermogen.

Feitenkwestie

Waar precies de grens ligt, is in de Belgische wetgeving nergens terug te vinden. In de praktijk hanteert men soms de regel dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus. Volgens de beperkte rechtspraak en rechtsleer ter zake mag het geschenk niet overdreven zijn rekening houdende met uw financiële situatie. Bovendien wordt dit ook beoordeeld in functie van uw persoonlijke gewoonten. Als u normaal gezien nooit cadeaus geeft en plots aanzienlijke bedragen gaat uitdelen, bestaat de kans dat de fiscus dit niet zal aanvaarden als gelegenheidsgeschenk.


Het onderscheid tussen een cadeau en een schenking blijft een feitenkwestie en zal steeds geval per geval moeten worden beoordeeld. Iemand met een vermogen van 25 miljoen kan zijn dochter bijvoorbeeld perfect een Porsche Cayenne geven als verjaardagscadeau. Heeft u 200.000 euro op rekening staan, dan is dat niet in verhouding en wordt dat beschouwd als een schenking.

Overschrijving

Er is geen enkele reden waarom u uw kleinkinderen niet op een hedendaagse manier iets zou mogen toestoppen voor Nieuwjaar of een goed rapport. U kunt een envelop met geld dan ook perfect vervangen door een bankoverschrijving. Nu cashverrichtingen boven 3.000 euro niet meer mogen, is dit zelfs een handige oplossing. Zorg er dan wel voor dat u in de mededeling duidelijk maakt dat het een geschenk is. Bijvoorbeeld: ‘Proficiat met uw goed rapport’, ‘Gefeliciteerd met je verjaardag’, of ‘Gelukkig Nieuwjaar!’ Het woord ‘schenking’ is absoluut te mijden. Als u dat woord toch in de mededeling zet, zou de fiscus uw gelegenheidsgeschenk kunnen beschouwen als een échte schenking. Met alle gevolgen van dien. 

Misdeelde erfgenaam

Dan stelt zich natuurlijk de vraag: wat als er wél sprake is van een schenking? Eerst en vooral gelden dan de regels van het erfrecht. Dat wil zeggen dat de schenking bij uw overlijden bijvoorbeeld mee in aanmerking kan worden genomen als één van uw erfgenamen meent misdeeld te zijn. Dat risico loopt u niet met een gelegenheidsenvelop. Dat wordt beschouwd als een gewone uitgave van de schenker. Een ander verschil is dat schenkingen tussen echtgenoten steeds herroepbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld niet het geval als u uw vrouw een gouden armband geeft voor uw huwelijksverjaardag. 

Erf- of schenkbelasting

Ook fiscaal is er een groot verschil tussen een geschenk en een schenking. Zolang er sprake is van een geschenk, betaalt u nooit schenk- of erfbelasting. Gaat het om een hand- of bankgift of een notariële schenking, dan moet u daar wel rekening mee houden. Op een notariële schenking moet u altijd schenkbelasting betalen. Op hand- of bankgiften is geen schenkbelasting verschuldigd, tenzij u binnen de drie jaar overlijdt. Dan is het geschonken bedrag wel onderworpen aan erfbelasting1

Conclusie

Heeft u de gewoonte om uw kinderen of kleinkinderen geld toe te stoppen bij verjaardagen, feestelijkheden of heuglijke gebeurtenissen, dan kunt u dat gerust blijven doen. Doe het wel met mate zodat het een gelegenheidsgeschenk blijft en geen schenking wordt.

 

1 In het Waals Gewest vijf  jaar voor schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2022.In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarschijnlijk ook vijf jaar voor schenkingen vanaf 1 januari 2024. 


Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer