Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen

Wealth Planning & Family Services | 14 februari 2023

Fiscale aandachtspunten voor een beginnend belegger

Het rendement dat u vandaag uit uw spaarboekje haalt, is laag. Veel spaarders denken er aan om een deel van hun vermogen te beleggen. U hierover goed (laten) informeren en rekening houden met de kosten en fiscale gevolgen van uw beleggingen is essentieel. Enkele adviezen op een rijtje.

Beurstaks (TOB)

Op elke aan- of verkooptransactie van de meeste beursgenoteerde effecten betaalt u een beurstaks. De taks is ook van toepassing op niet-beursgenoteerde effecten, zoals de meeste klassieke beleggingsfondsen. Inschrijven op (nieuwe) effecten is vrijgesteld van beurstaks.

 

Indien u een effectenrekening aanhoudt bij een Belgische bank, zal deze de taks inhouden op het moment van de transactie en deze doorstorten naar de Belgische fiscus. Indien u een effectenrekening aanhoudt bij een buitenlandse bank, dan moet u zelf de beurstaks berekenen, hierover aangifte doen, en betalen.

 

30% belasting op dividenden en interesten

Op dividenden (van aandelen en beleggingsfondsen) en interesten bent u 30% inkomstenbelasting verschuldigd. Indien u een effectenrekening aanhoudt bij een Belgische bank, zal deze de belasting inhouden op het moment van de betaling van het dividend / interest, in de vorm van een roerende voorheffing (RV) en deze doorstorten naar de fiscus. Deze RV is bevrijdend zodat u de inkomsten niet meer dient op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Indien het een dividend of een interest van een buitenlandse emittent betreft, is het mogelijk dat het land van de emittent eerst zelf een bronheffing inhoudt op het inkomen. De buitenlandse bronheffing wordt in mindering gebracht van het dividend voor berekening van de Belgische RV.

 

Meerwaardebelasting op beleggingsfondsen

In België is ook een meerwaardebelasting van toepassing op fondsen. Die geldt voor beleggingsfondsen die voor meer dan 10% uit schuldvorderingen bestaan. Verkoopt u uw fonds? Dan betaalt u een belasting van 30% op het verschil tussen de rentecomponent (de ‘TIS’) bij verkoop en de rentecomponent bij aankoop.

 

Indien er geen Taxable Income per Share (‘TIS’) berekening bestaat, is er een fall back methode om belast te worden op het verschil tussen de verkoop- en aankoopwaarde, vermenigvuldigd met de ‘asset test’. Zo niet, dan zal de volledige meerwaarde onderworpen worden aan 30% belasting.

 

Taks op effectenrekeningen

Er is een effectentaks van 0,15%, die van toepassing is op effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van minstens 1 mln. EUR, gemeten over 4 referentiedata.

 

Goed geïnformeerd beleggen is goud waard

Heeft u vragen of opmerkingen? Maak dan gerust een afspraak in een van onze kantoren.

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer