Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen

Beleggingsfondsen

In onderstaande publicitaire mededeling vindt u alle informatie van de compartimenten die deel uitmaken van de Belgische bevek MercLan, van de compartimenten MercLin Global Equity en MercLin Patrimonium van de Luxemburgse bevek Kempen International Funds en van de Belgische institutionele bevek MercLan Institutional Fund.

De beheervennootschap van deze fondsen is Van Lanschot Kempen Investment Management, NV naar Nederlands recht. Alle compartimenten zijn opgericht met onbeperkte looptijd. U kan per compartiment ook een factsheet raadplegen die maandelijks wordt gepubliceerd. Vanzelfsprekend wijzen wij u ook graag op het essentiële informatiedocument (KID) (indien beschikbaar), het prospectus en het (half)jaarverslag. De beheervenootschap kan beslissen de verhandeling van zijn ICBs naar buitenlands recht in België stop te zetten. 

Vóór elke transactie dient steeds het prospectus en het essentiële informatiedocument (KID) (indien beschikbaar) van het betrokken compartiment goed doorgenomen te worden. Op deze wijze kan met kennis van zaken beslist worden om al dan niet in het betrokken compartiment te beleggen. Het essentiële informatiedocument (KID), het laatste periodieke verslag en het prospectus zijn op deze pagina verkrijgbaar alsook bij de betrokken financiële dienstverleners waarvan u de contactgegevens kan terugvinden in de prospectussen op deze pagina. Dit zowel in het Nederlands als in het Frans.  De NIW (uitgedrukt in EUR) van de compartimenten worden dagelijks gepubliceerd in dagblad De Tijd (behalve voor MercLan Institutional Fund) alsook op de website van BEAMA (behalve voor MercLan Institutional Fund).

De samenvatting van de rechten van de beleggers is hier beschikbaar in het Nederlands en hier in het Frans.

Overzicht Compartimenten

 

 

 Factsheet PRIIPs-KID  SFDR Disclosure
 Aandelenklasse  Kapitalisatie Distributie
MercLan -
Very Defensive Portfolio
 Klasse (A)
 Klasse (R) 
 Klasse (RI) /
 Klasse (C)
 Klasse (CI)  /
 Klasse (F)
 Klasse (FI)
MercLan -
Defensive Portfolio
 Klasse (A)
 Klasse (R)
 Klasse (RI) /
 Klasse (C)
 Klasse (CI) /
 Klasse (F)
 Klasse (FI)
MercLan -
Balanced Portfolio
 Klasse (A)
 Klasse (R)
 Klasse (RI) /
 Klasse (C)
 Klasse (CI) /
 Klasse (F)
 Klasse (FI)
MercLan -
Growth Portfolio
 
 Klasse (A)
 Klasse (R)
 Klasse (RI) /
 Klasse (C)
 Klasse (CI)
 Klasse (F)
Klasse (FI)
MercLan -
High Growth Portfolio
 Klasse (A) 
 Klasse (R)
 Klasse (RI) /
 Klasse (C)
 Klasse (CI) /
 Klasse (F)
 Klasse (FI)
MercLan -
Equities DBI-RDT
 Klasse (A) /
 Klasse (AI) /
 Klasse (R) /
 Klasse (RI) /
 Klasse (C) /
 Klasse (CI) /
 Klasse (F) /
 Klasse (FI) /
 Klasse (G) /
 Klasse (GI) /
MercLan -
Euro Obligatiefonds
 Klasse (A)
 Klasse (AI)

MercLan -
Flexible Portfolio

 Klasse (A)
 Klasse (R)
 Klasse (C)
MercLan -
Labor et Caritas
 Klasse (A)
 Klasse (R)
 Klasse (C)
MercLan -

Institutional Equity Fund
DBI-RDT

 Klasse (OR)  / /
 Klasse (OF) / /
 Klasse (R) / /
 Klasse (A) / /
 Klasse (F) / /
Kempen International
Funds - MercLin Global Equity
 
 Klasse (C)
 Klasse (F)
Klasse (R)
Kempen International
Funds - MercLin
Patrimonium
 
Klasse (C)
 Klasse (F)
 Klasse (R)

Prospectus, berichten aandeelhouders, (half-)jaarverslagen & kwalificerende percentages Equities DBI-RDT

 • Bericht aandeelhouders Van Lanschot Bevek 29 februari 2024
 • Prospectus MercLan
 • Kwalificerende percentages Equities DBI-RDT NL
 • Kwalificerende percentages MercLan Institutional Fund - NL
 • Jaarverslag 30 juni 2023 Van Lanschot Bevek nv
 • Bericht aandeelhouders 2 november 2023
 • Halfjaarverslag 31 december 2022 Van Lanschot Bevek nv
 • MercLan Institutional Fund-Informatiedocument
 • Jaarverslag 31 december 2022 MercLin Institutional Fund
 • Prospectus Kempen International Funds
 • Jaarverslag 30 september 2023 Kempen International Funds

Engagement & Voting

 • Sustainable Investment Report 2023
 • Engagement Voting Policy 2024

KID staat voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document. Voor elk van de verschillende aandelenklassen binnen de compartimenten is zo’n essentieel informatiedocument beschikbaar.

 

Een loutere doorverwijzing van een bezoeker van de website www.merciervanlanschot.be naar de financiële instrumenten op deze webpagina moet beschouwd worden als een algemene aanbeveling. Mercier Van Lanschot heeft bij deze aanbeveling in tegenstelling tot bij een persoonlijk beleggingsadvies geen voorafgaandelijke analyse gedaan van uw persoonlijke situatie (beleggersprofiel, financiële situatie, doelstellingen, kennis en ervaring). Mercier Van Lanschot is dan ook niet aansprakelijk indien een bezoeker van deze webpagina een beleggingsbeslissing zou nemen op basis van deze algemene aanbeveling. Om te weten of een bepaald financieel instrument geschikt is voor de bezoeker van deze webpagina dient de bezoeker contact op te nemen met een erkend beleggingsadviseur van zijn keuze.
De loutere verwijzing naar deze webpagina  in een algemeen schrijven dat persoonlijk aan een bezoeker van deze webpagina is gericht, moet eveneens beschouwd worden als een algemene aanbeveling, tenzij het in dit schrijven expliciet anders vermeld zou zijn.

 

Dit beleid kan teruggevonden worden op de website www.merciervanlanschot.be. Hier kan de tarievenbrochure teruggevonden worden. De volgende partijen houden een aanzienlijke deelneming in de Van Lanschotgroep: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, Romij BV, LDDM Holding BV, Janus Henderson Group Plc, FMR LLC, MVDP en J.B. Meulman. Het is niet toegestaan de gegevens in deze uitgave geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mercier Van Lanschot. Mercier Van Lanschot staat als kredietinstelling onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB).


Op de kapitaliserende aandelenklassen geldt er voor natuurlijke personen bij verkoop een roerende voorheffing van 30% op de meerwaarde van de vastrentende component. Daarnaast geldt er bij verkoop voor alle personen (behoudens vrijstellingen) een beurstaks van 1,32% (max. €4.000). 


Op de distribuerende aandelenklassen geldt er enkel een roerende voorheffing van 30% op de dividenden. Dit belastingregime geldt op heden (01/01/2024) en kan op ieder moment door de wetgever veranderd worden.


De Engagement & Voting Policy werd uitgewerkt conform art. 75/1 en art. 75/2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen. Deze voorzien in een algemene beschrijving van het stemgedrag van de financieel beheerder op de Algemene Vergadering van vennootschappen waarin is belegd, dewelke wordt uitgewerkt in het jaarlijkse MercLan Sustainable Investment Report.

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer