Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
VEILIG BANKIEREN

Veiligheid

Mercier Van Lanschot doet er alles aan om (online) bankieren veilig te houden. Daarnaast kunt u zelf maatregelen nemen om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van bankfraude. Met de vier veiligheidsregels weet u wat u zelf kunt doen.

Meer info over PhishingMeldpunt Kwetsbaarheden

Tips om veilig te bankieren

 1. Houd uw beveiligingscodes geheim.
 2. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken.
 3. Controleer uw bankrekening.
 4. Meld incidenten direct aan Mercier Van Lanschot en volg de aanwijzingen op.

1. Houd uw beveiligingscodes geheim

 • Zorg ervoor dat beveiligingscodes nooit aan een ander bekend kunnen worden.
 • Gebruik deze beveiligingscodes alleen zelf en doe dat op de manier die Mercier Van Lanschot aangeeft.
 • Schrijf of sla de codes niet op. Of, als het echt niet anders kan, alleen in een vorm die voor anderen onherkenbaar is en die u alleen zelf kunt ontcijferen.
 • Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, zoals bij uw digipas, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.
 • Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Het gaat hier niet alleen om uw pincode, maar ook om alle andere codes die u gebruikt om betalingen te doen via Online Bankieren.
 • Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere manier dan Mercier Van Lanschot u heeft voorgeschreven. Dat geldt ook als u telefonisch, per e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft een medewerker van Mercier Van Lanschot te zijn. Wij zullen u op deze manier nooit om beveiligingscodes vragen. (Lees meer over phishing: hoe werkt het en wat kunt u ertegen doen?)

2. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken

Bescherm uw pc en tablet

 • Zorg dat de geïnstalleerde software op de apparatuur die u voor het regelen van uw bankzaken gebruikt (zoals uw pc of tablet) is voorzien van actuele (beveiligings)updates. Geïnstalleerde software is bijvoorbeeld het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals virusscanner en firewall; zet de automatische updatefunctie aan; bekijk de actuele systeemvereisten.
 • Installeer geen illegale en onbekende software.
 • Beveilig de toegang tot uw computer, tablet, enzovoort met een toegangscode.
 • Zorg ervoor dat door Mercier Van Lanschot verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt.
 • Mercier Van Lanschot zal u nooit telefonisch, via e-mail of in een pop-up scherm vragen om een (beveiligings)update van Online Bankieren uit te voeren (lees meer over phishing).

Controleer de beveiligde verbinding

Controleer wanneer u bent ingelogd of het internetadres in de adresregel begint met https://online.vanlanschot.be.

De 's' in 'https' staat voor secure en geeft aan dat u zich in een beveiligde omgeving bevindt. Staat er alleen ‘http’ (zonder ‘s’) dan is de internetverbinding niet beveiligd.

 

Een beveiligde verbinding is ook te herkennen aan de aanwezigheid van een hangslotje (vaak in combinatie met een groengekleurde adresbalk).

 

3. Controleer uw bankrekening

Controleer altijd zo spoedig mogelijk in Online Bankieren of op uw dagafschriften of u transacties ziet waarvoor u geen toestemming hebt gegeven.

 • Beschikt u over rekeninginformatie in Online Bankieren? Controleer uw transacties dan in elk geval elke twee weken.
 • Ontvangt u alleen rekeninginformatie op papier? Controleer uw afschriften dan in elk geval binnen twee weken na ontvangst. 

Als er schade voor Mercier Van Lanschot ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kunnen wij u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

 

4. Meld incidenten direct aan Mercier Van Lanschot en volg de aanwijzingen op

Neem in de volgende gevallen direct contact met ons op:

 • u weet of vermoedt dat iemand anders uw pincode of de beveiligingscode van uw digipas kent of heeft gebruikt;
 • u ziet dat er transacties op uw bankrekening hebben plaatsgevonden waarvoor u geen toestemming hebt gegeven;
 • u hebt uw digipas niet meer;
 • u ervaart iets als vreemd of ongebruikelijk, zoals een andere manier van inloggen in Online Bankieren.

Mercier Van Lanschot kan zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Als wij u aanwijzingen geven, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Ook hierbij zullen wij u nooit om beveiligingscodes vragen.

 

Meer info over veilig online bankieren

Lees meer op febelfin.be.

 

Hebt u vragen?

U bereikt onze helpdesk op het nummer 03 286 69 80 en vanuit het buitenland op het nummer +32 3 286 69 80

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer