Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Wealth Planning & Family Services | 7 mei 2020

Notariële aktes ondertekenen vanop afstand

Met de digitale volmacht kunt u voortaan notariële aktes ondertekenen zonder dat u daarvoor zelf naar de notaris moet. Die regeling werd in het leven geroepen zodat de notaris ook in tijden van corona aktes kan blijven verlijden, maar raakte ook daarna steeds meer ingeburgerd.

 

Door de coronamaatregelen kon de notaris tijdelijk enkel dringende aktes verlijden. De ondertekening van niet-dringende aktes werd zo on hold gezet, maar daar brengt de digitale volmacht verandering in. Via videoconferentie kunt u vanaf nu een volmacht geven aan een vertrouwenspersoon of medewerker van de notaris, die de akte in uw plaats op het notariskantoor kan ondertekenen.

 

Op die manier kunnen de meeste notariële aktes, zoals koopaktes, schenkingsaktes, huwelijkscontracten, zorgvolmachten … ook onder de huidige omstandigheden worden verleden, zonder dat de gezondheid van de betrokken partijen in het gedrang komt. Het ondertekenen van een notarieel testament via een digitale volmacht is daarentegen niet mogelijk omwille van het persoonlijke karakter ervan. Daarvoor is dus nog steeds de fysieke aanwezigheid bij de notaris nodig.

 

De digitale volmacht brengt geen extra kosten met zich mee. Zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn, is het verlenen van deze volmacht volledig gratis: geen ereloon voor de notaris, geen kosten, geen belastingen.  

Hoe werkt het? 

1. Videoconferentie met de notaris

De notaris organiseert een videoconferentie waarin hij zowel toelichting geeft bij de digitale volmacht als bij de te ondertekenen notariële akte.

Als u bijvoorbeeld een volmacht wil verlenen voor het ondertekenen van een schenkingsakte, zal de notaris meteen ook de nodige uitleg verschaffen over de inhoud van die akte. Daarbij krijgt u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

2. Ondertekening digitale volmacht

Voor de ondertekening van de volmacht door de volmachtgever hebt u een computer of smartphone met internetverbinding nodig. De identificatie gebeurt via de kaartlezer met de elektronische identiteitskaart en pincode of via de identificatie app itsme.

 

Het maakt niet uit waar de volmachtgever zich bevindt. Zo kan de volmacht ook gegeven worden vanuit een ziekenhuis, woonzorgcentrum of zelfs vanuit het buitenland.

 

3. Ondertekening akte door volmachthouder

De volmachthouder ondertekent de akte. Nadien wordt ze geregistreerd en stuurt de notaris een kopie naar de betrokken partijen. 

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer