Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Wealth Planning & Family Services | 22 december 2022

Lagere notariskosten vanaf 1 januari 2023

De hervorming van het notariaat vanaf 1 januari 2023 moet een oplossing bieden voor de hoge tarieven en het gebrek aan transparantie. Daardoor zullen een aantal courante aktes goedkoper worden.

Wat zijn notariskosten?

Notariskosten bestaan uit drie delen:

 1. Belastingen: De notaris int belastingen (o.a. registratierechten, btw ...) en stort deze door naar de bevoegde overheidsinstanties.
 2. Ereloon: Dit is de vergoeding voor het werk van de notaris. Het ereloon is wettelijk vastgelegd.
 3. Administratieve kosten: Dit is een vergoeding voor de noodzakelijke kosten die de notaris moet maken (bv. aanvragen bodemattest of hypotheekstaat) en voor de algemene werkingskosten van het notariskantoor. Deze kosten kunnen verschillen per notaris en zijn afhankelijk van de complexiteit van het dossier.
 

Welke aktes worden goedkoper?

1. Aankoopakte 
De opvallendste nieuwigheid van de hervorming is de verlaging van de administratieve kosten en erelonen bij de aankoop van een woning door een natuurlijke persoon. Zowel de administratieve kosten als de erelonen worden verlaagd. Vandaag bedragen de administratieve kosten voor een aankoop- en kredietakte ongeveer € 2.100 euro. Vanaf januari worden deze kosten vastgelegd op 750 euro voor de aankoopakte en 550 euro voor de kredietakte.

Daarnaast komt er ook een verlaging van de erelonen, die afhankelijk is van de aankoopsom. Het voordeel zal het grootst zijn voor de aankoop van een woning met een waarde tussen € 100.000 en € 350.000 euro. De koper zal in dat geval gemiddeld € 1.000 euro minder betalen bij de notaris. Voor woningen met een waarde tussen € 350.000 en € 850.000 euro zal de korting gradueel verlaagd worden. Voor woningen met een waarde van meer dan € 850.000 euro zal er geen voordeel zijn en kan de factuur zelfs duurder uitkomen. De verlaging van de erelonen geldt enkel als het gaat om de enige eigen gezinswoning van de koper. Dat betekent dat hij er zelf gaat wonen en geen ander onroerend goed bezit. De koper van een tweede verblijf of een opbrengsteigendom zal er dus niet van kunnen genieten.
 

 

2. Familiale aktes 
Ook de notariskosten voor familiale aktes zoals zorgvolmachten, aktes van erfopvolging en aktes van aanvaarding van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving zullen dalen. Voor deze aktes komt er vanaf 1 januari een vast ereloon van 195 euro.  Voor een zorgvolmacht met twee lasthebbers betaalt u 100 euro extra. Voor een akte van erfopvolging komt er 125 euro bij per onroerend goed in de nalatenschap.

Voor andere familiale aktes zoals een globale erfovereenkomst of een regelingsakte voor een echtscheiding, zal de notaris het ereloon berekenen in functie van het te verdelen vermogen.

 

 

3. Oprichtingsakte vennootschap
Tot slot zal ook het oprichten van een besloten vennootschap met standaardstatuten goedkoper worden. Vandaag betaalt u daarvoor in totaal ongeveer 1.500 euro. Vanaf januari komt er een vast ereloon van 200 euro en een forfait voor de administratieve kosten van 275 euro. Samen met de verplichte publicatiekosten en belastingen zal de totale factuur dan zo’n 1.000 euro bedragen. Deze verlaging van de notariskosten geldt wel enkel voor een oprichting door een natuurlijke persoon met een inbreng van geld.

 

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer