Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Wealth Planning & Family Services | 27 september 2022

Investeren in een tweede verblijf?

De gouden tip: kies voor de gesplitste aankoop van uw onroerend goed

Stel, u wilt investeren in een tweede verblijf. Een appartement aan zee om er samen met uw familie van te genieten. Waarom dan niet meteen de blote eigendom op naam van uw kind(eren) zetten? Zo vangt u twee vliegen in één klap: u behoudt het vruchtgebruik van uw buitenverblijf en uw kinderen betalen later geen erfbelasting.

‘Gesplitste aankoop’ als techniek van vermogensplanning

De ‘gesplitste aankoop’ is een populaire techniek van vermogensplanning waarbij u en uw kinderen samen het vastgoed aankopen: u koopt het vruchtgebruik, terwijl uw kinderen de blote eigendom verwerven. De voordelen zijn legio. Als vruchtgebruiker houdt u het recht om het appartement zelf te gebruiken of te verhuren en neemt u ook de kosten van het onderhoud voor uw rekening. Als u komt te overlijden, worden uw kinderen automatisch volle eigenaar en betalen ze geen erfbelasting.

Kopen met geschonken geld

Als u zo’n gesplitste aankoop wilt doen, moeten uw kinderen zélf hun aandeel in het appartement betalen. U kunt ze vooraf het geld schenken.

 

Met een bankgift is er in principe geen belasting verschuldigd op het geschonken bedrag, ténzij u binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt. In Wallonië bedraagt deze termijn 5 jaar voor de schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2022.

Wilt u zekerheid? 

Laat dan uw bankgift registreren of kies voor een notariële schenking. Zo krijgt u de garantie dat het geschonken geld bij uw overlijden binnen 3 of 5 jaar niet meer belast wordt. In ruil daarvoor dient u schenkbelasting te betalen. In het Vlaamse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bedraagt de schenkbelasting 3% in rechte lijn, in het Waalse Gewest is dat 3,3%.

Nog enkele regionale verschillen

De gesplitste aankoop is ook mogelijk in Brussel en Wallonië maar daar geldt een belangrijke voorwaarde: het geld moet geschonken zijn voor de ondertekening van de compromis (voor zover er daarin een voorschot wordt voorzien). In Vlaanderen moet dit voor de ondertekening van de notariële akte.

Samen beslissen een struikelblok?

Na de gesplitste aankoop bent u samen met uw kinderen eigenaar. Belangrijke beslissingen, zoals een verkoop of grote renovaties, moet u dus samen nemen. En als familierelaties moeilijk verlopen, kan dit mogelijk een struikelblok zijn.

 

Wilt u graag uw toekomst en die van uw kinderen voorbereiden? Maak gerust een afspraak met één van onze private bankers. Samen met onze experts bekijken we de meest geschikte opties voor uw situatie.

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer