Mercier Van Lanschot Logo
 • Ons Verhaal
 • Aanpak
 • Oplossingen
 • Onze Fondsen
 • Team
 • Insights
Contact
Inloggen
Wealth Planning & Family Services | 15 december 2020

Het einde van de kaasroute

Wat is de kaasroute?

Met de term kaasroute wordt een schenking van roerend vermogen (o.a. een geldsom, effecten, aandelen van een vennootschap) via een Nederlandse notaris bedoeld. Lange tijd was het een veelgebruikte planningstechniek om roerend vermogen belastingvrij over te dragen. Aktes van buitenlandse notarissen moesten namelijk niet geregistreerd worden in België, waardoor er geen schenkbelasting verschuldigd was. Na de schenking moest de schenker wel nog drie jaar in leven blijven. Als hij overleed binnen de drie jaar, was er toch nog erfbelasting verschuldigd op de schenking.

Verplichte registratie

Een wetswijziging maakt vanaf dinsdag 15 december 2020 definitief een einde aan de kaasroute. Voortaan moeten alle buitenlandse schenkingsaktes - die betrekking hebben op een schenking van roerend vermogen door een Belgisch rijksinwoner - verplicht geregistreerd worden in België. Dat betekent dat er steeds schenkbelasting moet betaald worden. Het is dus niet meer mogelijk om roerend vermogen belastingvrij over te dragen via een buitenlandse notaris. De nieuwe regeling heeft enkel betrekking op toekomstige schenkingen. Schenkingen die gebeurden vóór 15 december 2020 blijven buiten schot.

Hoewel er met de afsluiting van de kaasroute een interessante planningstechniek verdwijnt, zijn er nog voldoende alternatieven om vermogen op een fiscaalvriendelijke manier over te dragen. Bekijkt u graag uw mogelijkheden met onze expertsonze experts? Neem contact op met uw private banker. 

Investing together

Ons Verhaal
 • Historiek
 • Missie en Expertise

Onze Aanpak
Oplossingen
Insights
Documenten

  Werken bij Mercier Van Lanschot

  © Mercier Van Lanschot 2024Veilig BankierenPrivacyDisclaimer